Tag Archives: Thủ tục hành chính

Quyết định 92/QĐ-UBND về công bố Danh mục TTHC

Ngày 30/1/2023, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ trong các lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Thú y, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái.

Thông báo về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố các sản phẩm thực phẩm đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận. Để các cơ sở nắm được nội dung thực hiện tự công bố sản phẩm thực phẩm đúng theo quy định, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản đã ban hành Thông báo số 14/TB-QLCL ngày 01 tháng 7 năm 2021 về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Nội dung chi tiết như sau:

Thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

Thực hiện theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận ATTP bao gồm:

 1.  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (theo mẫu tại phụ lục V của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);
 2. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 4. Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
 5. Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về ATTP của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

(Các nội dung 3,4,5 cơ sở gửi khi nộp hồ sơ hoặc cung cấp cho Đoàn thẩm định khi đến thẩm định thực tế tại cơ sở)

Cách thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ có thể được nộp theo một trong các hình thức sau:

 1. Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tầng 1, Trung tâm hội nghị tỉnh, tổ 44, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163.871.871.
 2. Nộp qua đường bưu điện: Một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái. (Khuyến khích áp dụng)
 3. Nộp qua mạng: http://dichvucong.yenbai.gov.vn. Sau đó gửi hồ sơ bản chính theo đường bưu điện về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái.

Quản lý Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm:

 1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ đều kiện về an toàn thực phẩm có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày cấp.
 2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản bị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP khi không đủ điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 34, Luật An toàn thực phẩm
 3.  Thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận ATTP: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP thì cơ quan đó có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận ATTP.

Mẫu đơn cấp giấy chứng nhận ATTP