Công khai kết quả các cơ sở đã ký cam kết đảm bảo ATTP năm 2023 (Tính đến thời điểm 10.12.2023)

Đến thời điểm báo cáo, Chi cục đã xác nhận cho 21 cơ sở ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông lâm, thủy sản an toàn theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kết quả cụ thể như sau:

Kết quả kiểm tra các cơ sở ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn năm 2023 như sau:

Bài viết liên quan:

Công khai kết quả các cơ sở đã ký cam kết đảm bảo ATTP năm 2023 (Tính đến thời điểm 10.12.2023)

Công khai danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP năm 2023 (Tính tới thời điểm 10.12.2023)

Công khai danh sách phân xếp loại A/B/C trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2023 (Tính tới thời điểm 10.12.2023)

Kết quả thẩm định, kiểm tra định kỳ và tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023

Kết quả thẩm định, kiểm tra dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023