Công khai danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP năm 2023 (Tính tới thời điểm 10.12.2023)

Đến thời điểm báo cáo, Chi cục phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái tiếp nhận và thẩm định cho 74 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm, trong đó cấp 69 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 67 cơ sở đạt yêu cầu và 07 cơ sở không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận Chi cục ban hành văn bản trả lời cơ sở theo quy định. Kết quả cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP như sau:

Bài viết liên quan:

Công khai kết quả các cơ sở đã ký cam kết đảm bảo ATTP năm 2023 (Tính đến thời điểm 10.12.2023)

Công khai danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP năm 2023 (Tính tới thời điểm 10.12.2023)

Công khai danh sách phân xếp loại A/B/C trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2023 (Tính tới thời điểm 10.12.2023)

Kết quả thẩm định, kiểm tra định kỳ và tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023

Kết quả thẩm định, kiểm tra dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023