Ban hành tờ rời tuyên truyền về an toàn thực phẩm năm 2023

Thực hiện Kế hoạch về tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đã xây dựng 02 tờ rời tuyên truyền về an toàn thực phẩm và đã được Sở Thông tin truyền thông cấp giấy phép xuất bản. Sau đây là nội dung của 02 tờ rời:

1. Tờ rời có nội dung: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm

2. Tờ rời có nội dung: Quy định mới về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Bài viết liên quan:

Kết nối tiêu thụ sản phẩm của tỉnh Yên Bái vào kênh phân phối của Tập đoàn Central Retail Việt Nam

AgroViet 2023 hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Xây dựng Kiến trúc Dữ liệu Nền tảng Ngành Nông nghiệp

Tổ chức đoàn công tác tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Điện Biên

Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Thu Đông từ ngày 29/8/2023 – 4/9/2023