Tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở sản xuất, chế biến chè tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Ngày 22/12/2023, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã Sản xuất, chế biến chè đen Ánh Hóa – xã Nghĩa Tâm và Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp thôn 5 xã Nghĩa Tâm với hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng phụ gia thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không có thời hạn sử dụng

(Nội dung chi tiết tại: https://chicucqlclyenbai.gov.vn/?p=3395)


Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-BTH ngày 25/12/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc buộc tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính đối với HTX Sản xuất, chế biến chè đen Ánh Hóa – xã Nghĩa Tâm và Quyết định số 09/QĐ-BTH ngày 25/12/2023 về việc buộc tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính đối với HTX Dịch vụ tổng hợp thôn 5 xã Nghĩa Tâm. Ngày 02/01/2024, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và đại diện UBND xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn đã cùng tiến hành giám sát việc tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở trên. Số lượng tiêu hủy cụ thể như sau:

– HTX Sản xuất, chế biến chè đen Ánh Hóa – xã Nghĩa Tâm: Tiêu hủy 48 kg tinh bột sắn không có thời hạn sử dụng và 500 kg chè đen/12 bao có sử dụng tinh bột sắn trên.

– HTX Dịch vụ tổng hợp thôn 5 xã Nghĩa Tâm: Tiêu hủy 145 kg tinh bột sắn không có thời hạn sử dụng và 650 kg chè/16 bao có sử dụng tinh bột sắn trên.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tiêu hủy:

(Tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính tại HTX Sản xuất, chế biến chè đen Ánh Hóa – xã Nghĩa Tâm)
(Tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính tại HTX Dịch vụ tổng hợp thôn 5 xã Nghĩa Tâm)

Bài viết liên quan:

Bản tin thị trường nông sản tháng 2/2024

Bản tin thị trường nông sản tháng 1/2024

Yên Bái phấn đấu truy xuất nguồn gốc 10 nhóm sản phẩm nông sản, thực phẩm chủ lực vào năm 2025

Tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở sản xuất, chế biến chè tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái