Chuyên mục: Tuyên truyền

Ban hành tờ rời tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2022

Chuyên mục: tập huấn - tuyên truyền, Tuyên truyền Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Kế hoạch về tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2022, Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái đã xây dựng 02 tờ rời tuyên truyền an toàn thực phẩm và đã được Sở Thông tin truyền thông cấp giấy phép xuất bản. Sau đây […]

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản năm 2021

Chuyên mục: tập huấn - tuyên truyền, Tin tức - Sự kiện, Tuyên truyền, đào tạo, Đào tạo, tập huấn Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 09/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021; Kế hoạch số 23/KH-SNN-QLCL ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn […]

Báo cáo kết quả các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm thủy sản năm 2020

Chuyên mục: tập huấn - tuyên truyền, Tuyên truyền, Đào tạo, tập huấn Ngày đăng: Người đăng: .

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 19/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020; Kế hoạch số 19/KH-SNN-QLCL ngày 05/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện […]

Thông tin tham khảo định kỳ về thị trường nông sản tháng 6/2020

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện, Tuyên truyền, Xúc tiến thương mại Ngày đăng: Người đăng: .

Nguồn thông tin: Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản

Thôi chức giám đốc về trồng cam V2, thu hàng trăm triệu/năm

Chuyên mục: Tuyên truyền, Xúc tiến thương mại Ngày đăng: Người đăng: .

Hoàng Hữu Thứ Hai, ngày 23/03/2020 13:06 PM (GMT+7) (Dân Việt) Thu hàng trăm triệu mỗi năm nhờ trồng cam V2 chuẩn VietGAP, không ai nghĩ ông Phạm Văn Quảng (thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) từng là giám đốc của một công ty xây dựng có tiếng tại tỉnh Yên Bái.  […]

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN THÁNG 1 NĂM 2020

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện, Tuyên truyền Ngày đăng: Người đăng: .

Thông tin về xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm nông sản tháng 1 năm 2020 của Việt Nam theo tài liệu cung cấp của Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản.

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NÔNG SẢN SỐ 23

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện, Tuyên truyền Ngày đăng: Người đăng: .

Nguồn: Cục Công thương địa phương