Kết quả thẩm định, kiểm tra dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành Quyết định số 107/QĐ-CCQLCL ngày 30/12/2022 về việc thành lập Đoàn thẩm định, kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản dịp Tết Nguyên đán Quý mão và mùa Lễ hội xuân năm 2023.

Kết quả thẩm định, kiểm tra như sau:

Bài viết liên quan:

Công khai kết quả các cơ sở đã ký cam kết đảm bảo ATTP năm 2023 (Tính đến thời điểm 10.12.2023)

Công khai danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP năm 2023 (Tính tới thời điểm 10.12.2023)

Công khai danh sách phân xếp loại A/B/C trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2023 (Tính tới thời điểm 10.12.2023)

Kết quả thẩm định, kiểm tra định kỳ và tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023

Kết quả thẩm định, kiểm tra dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023