Kết quả thẩm định, kiểm tra dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành Quyết định số 107/QĐ-CCQLCL ngày 30/12/2022 về việc thành lập Đoàn thẩm định, kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản dịp Tết Nguyên đán Quý mão và mùa Lễ hội xuân năm 2023.

Kết quả thẩm định, kiểm tra như sau:

Bài viết liên quan:

Kết quả thẩm định, kiểm tra định kỳ và tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023

Kết quả thẩm định, kiểm tra dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023

Công khai danh sách phân xếp loại A/B/C trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 (Tính tới thời điểm 12.12.2022)