Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thảo Nhung

Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-CCQLCL ngày 06/7/2023 của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về thẩm định, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh chè năm 2023, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thảo Nhung có địa chỉ sản xuất tại phường Hợp Minh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện Công ty TNHH Thảo Nhung có hành vi vi phạm hành chính, cụ thể: Sản xuất, kinh doanh thực phẩm có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực.

Đoàn kiểm tra của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã lập biên bản và gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị xem xét, quyết định xử phạt vi phạm hành chính ATTP trong chế biến chè.

Ngày 15/12/2023, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thảo Nhung số tiền 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm 2, Khoản 8, Điều 1, Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Tái chế thực phẩm vi phạm hành chính theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 18, Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Bài viết liên quan:

Tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở sản xuất, chế biến chè tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở sản xuất, chế biến chè tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thảo Nhung

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tây Bắc

Xác minh thông tin khiếu nại về thực phẩm không đạt chuẩn tại Yên Bái