Xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở sản xuất, chế biến chè tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Thực hiện Quyết định số 203/QĐ-SNN ngày 24/11/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè năm 2023, Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành kiểm tra 09 cơ sở sản xuất, chế biến chè tại huyện Văn Chấn.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp thôn 5 xã Nghĩa Tâm (có địa chỉ tại thôn Duyên Đồng) và Hợp tác xã Sản xuất, chế biến chè đen Ánh Hóa – xã Nghĩa Tâm (có địa chỉ tại thôn Nghĩa Hưng) với hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng phụ gia thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không có thời hạn sử dụng.

Ngày 22/12/2023, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã Sản xuất, chế biến chè đen Ánh Hóa – xã Nghĩa Tâm và Quyết định số 05/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp thông 5 xã Nghĩa Tâm với cùng số tiền là 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 8, Điều 5, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Bài viết liên quan:

Tiêu hủy phụ gia thực phẩm, thực phẩm vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở sản xuất, chế biến chè tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở sản xuất, chế biến chè tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thảo Nhung

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tây Bắc

Xác minh thông tin khiếu nại về thực phẩm không đạt chuẩn tại Yên Bái